Để sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp, đừng bỏ qua CyberBill

Hệ thống hành lang pháp lý về hóa đơn điện tử đã được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, để có thể sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp, các doanh nghiệp cần phải lựa chọn được…

Tấm nhựa PP đặc – Tấm Nhựa PP VINDEC

Tấm nhựa PP đặc – Tấm Nhựa PP VINDEC Tấm nhựa PP đặc – Tấm Nhựa PP VINDEC. Nhựa PP (POLYPROPYLENE) có đặc tính tương tự như của HDPE nên nhiều khi khách hàng khó phân biệt giữa 2 loại này. PP có tỉ trọng cực nhỏ (khoảng 0.9 – 0.94) nhưng nó cứng và…